Skip to content
Muhiba BOTAN en

Muhiba BOTAN

Muhiba Botan (geboren in 1988 in Mogadishu, woont en werkt in Antwerpen) werkt rond thema’s als gender, ras en identiteit. Als kind van vluchtelingen – haar ouders vluchtten met haar mee uit Somalië toen ze twee jaar oud was – wordt ze regelmatig geconfronteerd met haar niet-Europese afkomst en andere huidskleur. Sinds haar master aan de Genkse afdeling van Luca School of Arts in 2016 richt ze zich op het beeld dat ieder mens heeft van zowel zichzelf als anderen, en de vooroordelen die hieruit voortkomen. Door deze tegen het licht te houden, vraagt ze de toeschouwer na te denken over het hoe en waarom ervan. In haar serie ‘The Myth of the Other’ bespeelt Muhiba de kunstmatig gecreëerde tegenstellingen tussen blanken en kleurlingen, tussen ‘ons volk’ en ‘de anderen’. Ze laat zich daarbij inspireren door cultuurtheoreticus en socioloog Stuart Hall, die consequent kritische kanttekeningen plaatst bij het beeld dat de media van niet-blanke mensen schetsen. Hij stelt dat je stereotypen kunt ontkrachten door ze te ontleden. The Myth of the Other’ bestaat uit een reeks zelfportretten, waarin Muhiba zichzelf enerzijds portretteert als het archetype van het blanke bevoorrechte upper-class meisje, anderzijds als het stereotype van de ‘exotische’, ‘wilde’ jonge vrouw van kleur. Ze kruipt in de huid van beide types en brengt ze naar het punt waar ze vloeiend beginnen te worden.

De ‘tribal warrior girl’ met de gele rubberen schoenen en het machinegeweer is net zo gekunsteld als het tennismeisje met de tandpastaglimlach.